Lidmaatschap en contributie 2020-2021

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2020 tot 31 juli 2021.
Introductieleden mogen 6 weken aan de activiteiten, zoals de trainingen en wedstrijden deelnemen. Als men na die 6 weken besluit om geen blijvend lid te worden, is daarvoor geen bijdrage verschuldigd. Voorwaarde voor het verkrijgen van een blijvend lidmaatschap is het afgeven van een machtiging voor het innen van het verschuldigde contributiebedrag. Bij aanmelding dient voor registratie bij Rugby Nederland een pasfoto te worden ingeleverd, maar kan ook op de club gemaakt worden. 

Als men zich vóór 1 december als (introductie)-lid aanmeldt, betaalt men de jaarcontributie.  Als men zich in december, januari of februari aanmeldt, betaalt men de helft van de jaarcontributie.  Als men zich in maart en april voor het eerst aanmeldt, is ¼ van de jaarcontributie verschuldigd. Na 1 mei is voor dat seizoen geen contributie meer verschuldigd, maar dient het aanmeldingsformulier voor het volgend seizoen wel afgegeven te worden.

Normaliter wordt elk kandidaatlid ingeschreven als spelend lid, maar senioren die de leeftijd van 41 jaar hebben bereikt kunnen recreatief lid worden, als men maar spaarzaam aan wedstrijden deelneemt. Nieuwe introductie-seniorleden worden eerst als recreatief lid ingeschreven, maar worden naar SENIOR gemuteerd als men aan 6 wedstrijden heeft deelgenomen, met aanpassing van het contributietarief. 

De Bondscontributies en de teambijdragen zijn in de verenigingscontributie begrepen en worden door BRC afgedragen.

Leeftijd in seizoen,
peildatum 1 januari van het seizoen
Jaarbedrag
  Competitie Recreatief
Veteranen (41 jaar en ouder) € 320,- € 150,-
Senioren Heren (tussen 18 en 41 jaar) € 320,- € 180,-
Senioren Dames € 270,- € 180,-
Studenten € 180,-
"Buitenlandse studenten" Speciale regeling voor 1 jaar
Colts (16 t/m 18 jaar) € 180,-
Junioren (14 en 15 jaar ) € 180,-
Cubs (12 en 13 jaar) € 180,-
MINI’s (10 en 11 jaar) € 150,-
Benjamins (8 en 9 jaar) € 150,-
Turven (6 en 7 jaar) € 100,-
Guppen (5 jaar, 1x per week training) € 50,-

*Het 2e kind krijgt 25% reductie en elk volgend kind krijgt 50% reductie.

De Seizoensbijdragen van de senioren en gezinnen worden in 2020 en 2021 in opdracht van BRC geïnd door ClubCollect, waarbij men kan kiezen uit betaling ineens of in termijnen in evenredige gedeelten.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden (adres Terheijdenseweg 516, 4826 AB Breda) of op ledenadministratie@bredaserugbyclub.nl

Als men tijdens het seizoen opzegt, blijft men verplicht om de eventuele rest van de jaarcontributie te voldoen. Afzeggingen voor het volgende seizoen dienen vóór 31 mei te geschieden.