Bestuur & contact

Bezoekadres
Terheijdenseweg 516
4826 AB Breda
076 571 52 91
info@bredaserugbyclub.nl

Postadres
Postbus 1
4847 ZG Teteringen

Voorzitter
Hans Jongejan
06 517 997 53
voorzitter@bredaserugbyclub.nl

Secretaris
Paul van der Loo
076 514 11 00
secretaris@bredaserugbyclub.nl

Penningmeester
Sjef Verhooren
penningmeester@bredaserugbyclub.nl

Ledenadministratie
Wim van Houwelingen a.i.
ledenadministratie@bredaserugbyclub.nl

Faciliteitenbeheer
Dirk Wiglema

Technische Commissie
Diph Makkinga
technischecie@bredaserugbyclub.nl

Wedstrijd secretarissen
Guido Beulen
wedstrijdsecretaris@bredaserugbyclub.nl

Etienne Koekoek (Jeugd)
06 112 255 92
jeugdwedstrijdsecreataris@bredaserugbyclub.nl

Coördinator Jeugd
Steven van Steen
jeugdcommissie@bredaserugbyclub.nl

Coördinator TBM
Sandra Nolten 
tbm@bredaserugbyclub.nl

Coördinator CJC
Vacant
cjc@bredaserugbyclub.nl

Vertrouwenspersoon
Judith Koppelman 
vertrouwenscontactpersoon@bredaserugbyclub.nl

Vrijwilligerscoördinator
Vacant
vrijwilligers@bredaserugbyclub.nl

Communicatie en Marketing
Joël Smit
redactie@bredaserugbyclub.nl

Webmasters
Sanne Koopman
Maartje van Kranen
info@bredaserugbyclub.nl

WimOnline! en Social Media
Joël Smit
Lynsey Carli
Sandra Hageman
redactie@bredaserugbyclub.nl